Husregler

Kildegården er et kristent rehabiliterings- og omsorgshjem. Det betyder at vi tager i kirke hver søndag og at der holdes fælles andagter morgen og aften. Det er ikke et krav at du er kristen, hverken når du kommer eller når du rejser, men disse aktiviteter er fællesaktiviteter som du derfor skal deltage i.

Arbejde
Der er forskellige arbejdsopgaver, som beboerne skal hjælpe med at udføre. Arbejdet indgår som en del af behandlingen på Kildegården.
Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefonen under arbejdet, men der er mange pauser hvor du kan ringe.

Måltider
Vi sætter pris på at vi spiser sammen.
Bliver du sulten mellem måltiderne tal da med vagthavende om hvad du kan gøre. Tag ikke mad fra køleskabet, uden det er aftalt.

Morgenmad
Alle skal være nede til morgen mad kl. 08:00. Morgenbordet bliver afryddet kl. 08:30.

Husleje/ lommepenge m.m.
Den 1. i måneden skal der betales husleje og kostpenge på kontoret.
Lommepenge administreres fra kontoret, de to første måneder.
Man må ikke låne penge af hinanden eller købe noget af andre beboere.

Vask
Man vasker selv sit tøj.

Medarbejdere/kontor
Medarbejdere skal behandles med respekt.
Kontoret er et sted for personlige samtaler og forbøn, derfor skal der bankes på døren og der skal et ”kom ind” til, før du går ind.

Telefon/mobil
Telefon på kontoret må lånes til læge, bank, kommune.
Mobiltelefoner holdes slukket under måltider og under andagten.

Ud af huset
Der skal gives besked til en medarbejder, hvis du forlader stedet, og du skal oplyse, hvor du tager hen, og hvornår du kommer hjem. Der skal afleveres adresse og tlf. nr. til vagthavende.
Alle skal være hjemme inden kl.19.00.
Weekend besøg ”ude” kan ikke ske før efter to måneders ophold og skal være aftalt med personalet. Vagten skal kontaktes mindst en gang i løbet af en ude- weekend.

Værelse
Man har pligt til at holde eget værelse rent og ryddeligt. En gang om ugen gøres ekstra rent.
En gang om måneden går en medarbejder rundt, og ser efter om værelset er i orden. Du kan evt. spørge på kontoret, hvis du har brug for hjælp til rengøringen.
Det modsatte køn må ikke opholde sig på dit værelse.
Der vil blive foretaget en individuel vurdering når du flytter – hvis du misligholder dit værelse, skal du betale for skaderne.

Sygdom
I tilfælde af sygdom er man også syg efter kl. 15:00.

Rygning
Rygning er kun tilladt udenfor. Det er forbudt at gå rundt med en tændt cigaret i huset eller ryge på værelset.
Strøm/vand
Spar på strømmen og vandet. Sluk for det hele når du forlader dit værelse/badet osv.

TV/musik
Når du forlader TV-stuen skal du rydde op efter dig selv og slukke for lys og tv. Der skal være stille efter kl.22.00.

Alkohol m.m
Der må på centret ikke forefindes hverken alkohol, narkotika, pornoblade/film m.m.

Fra-/tilflytning
Hvis en beboer fraflytter centret før endt ophold, f.eks. ved at gå uden at være enig med lederen om sine planer – har beboeren 2 mdr.s karantæne.Husleje refunderes ikke. Kost refunderes fra den næstfølgende dag. Man behøver ikke tage møbler med når man flytter ind på Kildegården. Alle private ejendele som er på et fraflyttet værelse vil blive fjernet. Hvis ejendelene ikke er afhentet efter ca. 14 dage bliver de sendt til på genbrug.

Opholdsbetaling er 5760 kr om måneden.

kl. 08:00 Morgenmad
kl. 08:15 Morgenandagt
kl. 09:00 – kl.11.40 Arbejde (med 3 x 20 min. pauser)
kl. 11:40 Frokost
kl. 12:40 Arbejde (med 2 x 20 min. pauser)
kl. 14:20 Fri
kl. 17:30 Middag
kl. 19:00 Andagt