Hvem er vi?

Hvem er vi?

foto_054c16a81e8aed.jpgKildegården har eksisteret siden d. 11. juni 1982.

Daglige ledere er
Mark og Britt Bradford

4 præster er tilknyttet som sjælesørgere.

Desuden er der flere frivillige medarbejdere tilknyttet centeret.

Vi arbejder frem imod:

  • Et liv med værdi
  • Et liv i et godt miljø
  • Et liv med indhold
  • Et liv med fællesskab, og respekt for hinandens forskelligheder

Vi tror på:

  • at problemer kan løses
  • at vi kan lære af hinanden
  • at vi kan lære at elske os selv og hinanden

Godkendelser: Kildegården er godkendt efter følgende love:

  • Straffelovens § 78
  • Ligningslovens § 8A: 14500 kr’s reglen.
  • Ligningslovens § 12: Forpligtelseserklæring

Kildegården er godkendt som praktiksted for Diakonseminariets praktikanter.

Besøg på Kildegården:

Ansøgeren ser Kildegården og hilser på personalet. Der holdes en samtale om forudsætningerne for et ophold, holdningsmæssigt og økonomisk. En beslutning tages om opholdet af ledergruppen og den ansvarlige myndighed.