Hvem er vi?

Hvem er vi?

Kildegården har eksisteret siden d. 11. juni 1982.

Daglige ledere er
Mark og Britt Bradford

Ud over det er der flere frivillige medarbejdere tilknyttet centeret.

Vi arbejder frem imod:

  • Et liv med værdi
  • Et liv i et godt miljø
  • Et liv med indhold
  • Et liv med fællesskab, og respekt for hinandens forskelligheder

Vi tror på:

  • at problemer kan løses
  • at vi kan lære af hinanden
  • at vi kan lære at elske os selv og hinanden

Godkendelser: Kildegården er godkendt efter følgende love:

  • Straffelovens § 78
  • Ligningslovens § 8A: 14500 kr’s reglen.
  • Ligningslovens § 12: Forpligtelseserklæring

Kildegården er godkendt som praktiksted for Diakonseminariets praktikanter.

Kildegårdens Nyt:

Kildegården Nyt er vores eget blad som udgives tre gange om året. Her kan du følge med i det der sker. Hvis du har lyst til at modtage bladet med posten, send en email med dit navn og adresse til: post@kildegaarden.info

Besøg:

Besøg på Kildegården aftales med den daglige leder.

Ansøgeren ser Kildegården og hilser på personalet. Der holdes en samtale om forudsætningerne for et ophold, holdningsmæssigt og økonomisk. En beslutning tages om opholdet af ledergruppen og den ansvarlige myndighed.

Man skal være afruset inden man starter på Kildegården.